Stejnosměrné lokomotivy, řada 186

Zobrazení fotografií

  • 1

186 435-4

18.8.2016 15:08

Želenice nad Bílinou – odb. České Zlatníky