Stejnosměrné lokomotivy, řada 125

Zobrazení fotografií

  • 1

125 831-8 + 125 832-6, 125 827-6 + 125 828-4

30.9.2017 16:57

Drahňov – Budkovce

125 839-1

22.6.2023 10:20

Haniska pri Košicách

125 841-7 + 125 842-5 + 125 839-1 + 125 840-9

17.4.2016 8:56

výh.Hornád ŠRT, poblíž stanice Nižná Myšľa