Motorové lokomotivy, řada 781

Zobrazení fotografií

781 168-0

28.5.2010 10:26

Jazernica

781 168-0

28.5.2010 12:12

Harmanec jaskyňa

781 168-0

28.5.2010 16:45

Kremnica – Kremnické Bane

781 168-0

28.5.2010 11:02

Čremošné

781 168-0

28.5.2010 10:45

Turčianske Teplice – Horná Štubňa obec

781 168-0

28.5.2010 10:54

odbočka Dolná Štubňa

781 168-0

18.6.2007 11:43

Dunajov

781 168-0 + 750 300-6

1.6.2012 10:04

Príbovce

781 368-6

11.5.2007 9:49

RD Žilina

781 368-6

11.5.2007 9:34

RD Žilina