Vícesystémové jednotky, řada 680

Zobrazení fotografií

680xxx

14.8.2007 15:52

Záboří nad Labem

680xxx

4.11.2007 13:10

Luková u Rudoltic v Čechách